Gothic II – Kody

Najważniejsze klawisze:

[F2] – otwarcie konsoli
[F3] – gra w oknie lub w pełnym ekranie
[F4] – włączenie tryb kamery
[F5] – zatrzymanie kamery
[F6] – uruchomienie kamery
[F7] – przemieszczanie się kamery po głównych lokacjach
[F8] – regeneracja punktów trafień i many
H – częściowa redukcja punktów trafień
K – teleportacja do przodu
O – wcielamy się w wybraną postać
T – informacje o wybranej postaci
G – informacje o kierowanej postaci
Home – przełączanie między najbliższymi postaciami

Kody do wpisywania:

Podczas gry wywołaj okno współczynników. Wpisz słowo „marvin”, po czym zamknij to okno i wciśnij klawisz [F2]. W otworzonej konsoli wpisz kody porządanych przedmiotów poprzedzając je słowem „insert”:

»Amulety

»Bronie

»Inne

»Klucze

»Mikstury

»Pancerze

»Pierścienie

»Pisma

»Pożywienie

»Rośliny

»Runy

»Trofea

»Zwoje