Magia

Do korzystania z czarów potrzebna Ci będzie mana (magiczna energia prezent od bogów, którym cześć oddają magowie). Istnieje kilka kręgów magii; pierwszy zawiera najprostsze zaklęcia nie wymagające dużych ilości many, szósty traktuje o czarach niezwykle potężnych, które rzucać mogą jedynie najpotężniejsi z magów.
Istnieją dwa sposoby rzucenia zaklęcia: zwoje i runy. Magiczne zwoje można wykorzystać tylko jeden raz, podczas gdy runy są wielorazowego użytku – wystarczy tylko mieć dość many i należeć do odpowiednio wysokiego kręgu. Niektóre zaklęcia można dodatkowo wzmacniać, zużywając na nie więcej many niż wynosi norma. Klawisze skrótów dla zaklęć to 4-9. Istnieje tylko jeden rodzaj run z których korzystać może każdy nie zależnie od wybranej ścieżki. Są to runy teleportacyjne, które wymagają tylko 5 pkt. many za jedno użycie.

Magowie Ognia
Znajdziesz ich w Starym Obozie. Choć nie maja w nim większej władzy, nie można ich lekceważyć. Magowie Ognia wykorzystują szeroką gamę zaklęć ofensywnych, związanych z ich opiekuńczym żywiołem.

Magowie Wody
Po drugiej stronie barykady stoją magowie Kręgu Wody, którzy rezydują w Nowym Obozie. Ich wysiłki koncentrują się wokół planu ucieczki z kolonii, więc sami magowie cieszą się dużym szacunkiem. Magowie Wody posługują się zaklęciami związanymi z ich opiekuńczym żywiołem oraz mrozem.

Bractwo Śniącego

Członkowie sekty czczą bóstwo nazywane przez nich „Śniącym”. Nie udało się jeszcze ustalić skąd czerpią manę, skoro wyrzekli się starych bogów. Tak czy inaczej, ich zaklęcia dorównują pod każdym względem Magii Ognia i Wody, choć koncentrują się głównie wokół psychiki ofiary.