Gothic II – Sterowanie

Kierując się sugestiami graczy twórcy Gothica wprowadzili w systemie sterowania szereg zmian, które mają z założenia ułatwić zabawę:

– Wiele podstawowych działań, takich jak używanie i podnoszenie przedmiotów, można teraz wykonywać posługując się WYŁĄCZNIE przyciskiem działania.
– Usprawniono interfejs handlowy
– Dodano nowy sposób sterowania w trakcie walki
– W trakcie gry można teraz posługiwać się joystickiem
– Dodano dodatkowe klawisze skrótów (patrz: rozdział 5.)

Nowy, „rozszerzony” sposób sterowania w trakcie walki jest domyślnie wyłączony. Naszym zdaniem redukuje on zabawę to prostego schematu „wyceluj i zabij”. Sposób walki znany z Gothic 1 był pod tym względem bardziej wymagający i ciekawszy. Podstawową zmianą w stosunku do starego systemu jest fakt, że aby zadać cios wystarczy teraz nacisnąć tylko jeden przycisk. Nowe ruchy można konfigurować w menu sterowania dopiero po włączeniu nowego systemu walki!

– Klawisz „Blok” : Klawisz ten zastępuje kombinację DZIAŁANIE-DÓŁ z Gothic 1
– Klawisz „Atak z prawej” : Klawisz ten zastępuje kombinację DZIAŁANIE-PRAWO z Gothic 1
– Klawisz „Atak z lewej” : Klawisz ten zastępuje kombinację DZIAŁANIE-LEWO z Gothic 1
– Klawisz „Zablokowanie widoku” :

Po naciśnięci tego klawisza, dany NPC pozostanie w centrum pola widzenia, dopóki nie zginie, lub padnie nieprzytomny.
Po włączeniu nowego systemu sterowania, twoja postać automatycznie zwróci się w stronę kolejnego przeciwnika, chyba że naciśniesz klawisz W LEWO lub W PRAWO, albo poruszysz myszką.