Świat – Bogowie

W sadze Gothic – tak jak w świecie rzeczywistym – istnieją Bogowie. Odgrywają znaczniejszą rolę w grze, lecz każdy odpowiada za inne czynności.

Innos

Bóg dobra i światłości. Wielu mieszkańców kontynentu wierzy, że to właśnie on dał ludziom słońce i ogień. Te bóstwo to prawo, odwaga, honor, poświęcenie i sprawiedliwość. Służą mu Magowie Ognia, których żywioł to ogień i Paladyni – najbardziej oddani wojownicy w jego służbie. W drugiej części Gothica spotkamy się z kapliczkami tegoż Boga, przy których będziemy mieli możliwość składania modłów i złożyć datek. Innos pomaga ludziom w odwiecznej walce dobra ze złem. Chodzą również pogłoski, iż ów bóg dowiedziawszy się, że w obronie swojego dzieła ma stoczyć walkę ze swoim złym bratem – Beliarem – zaczął łkać, a płakał aż przez 13 lat. Niektórzy powiadają, że po wypiciu łez Innosa, człowiek zyskiwał siłę dwóch niedźwiedzi oraz jasność umysłu, której nie miał nikt inny na ziemi.

Beliar

Beliar jest zdecydowanie negatywnym bogiem. Jego atutami jest zniszczenie i ciemność. Beliar pragnie zgasić na zawsze światło Innosa, jednak Adanos nie dopuszcza, aby jakaś ze stron miała przewagę. Podwładnym Beliara są Nekromanci, Poszukiwacze oraz reszta plugawych istot zamieszkujących tereny wokół Khorinis i Górniczą Dolinę.

Adanos

Adanos jest bogiem równowagi. Jego zadaniem jest pilnowanie, aby Innos i Beliar nie przechylali szali zwycięstwa na swoją stronę w odwiecznej walce dobra ze złem. Adanosowi służą Magowie Wody, którzy posiadają wysokie zdolności magiczne oraz wielką wiedze o całym świecie.

Przechadzając się uliczkami miasta słyszeliście napewno opowiadanie Vatrasa, o bitwie między Bogami. Brzmiało ono:

Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie – ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich między sobą… jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii – Tak o to powstało morze. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko to, co żywe… Rośliny i zwierzęta, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie. Adanos cieszył się, ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą Ziemię, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą Ziemię. Ale Innos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył Ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Innos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni Ziemi. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. I rzekł wreszcie do swych braci – „Nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej Ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taka na wieki”. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na Ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. I zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem a chaosem i zaklął Innosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Innos w swej mądrości tak uczynił. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na Ziemię. Dlatego uprosił Innosa, by ten zostawił część swojej mocy na Ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. A Innos w swej mądrości tak uczynił.